Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Et lite utvalg...

Vi har fotografert alle gjenstandene i Misjonsmuseet, og arbeider nå med å lage utstilling. Under finner dere et lite utvalg. Vi har en stor samling med reisekister. Noen inneholder utstyr som malariamedisin, tropehatt og vannflaske. For å dokumentere arbeidet hadde misjonærene også med seg foto- og etterhvert filmutstyr. De var i det hele tatt pionerer på både foto, film og lyd, og vi har en stor samling foto- og filmapparater, og båndopptakere. Vi har videre medisinsk utstyr som ble brukt på misjonsstasjoner og sykehus. Fra Kina har vi en del kunst. Blant annet tekstiler som dragedrakten, og embetsmerkene som du ser under. Dette er silke med nydelige broderier i sølv- og gulltråd. Vi har også mange bilder. Noen er innrammet, men de fleste er på rull. Vi har også en samling med mynter og andre betalingsmidler. Under ser du en støpt bronsemynt fra Taiping opprøret på 1850- og 60-tallet. Fra Madagaskar har vi kunst av den fransk-gassiske kunstneren Emile Ralambo. Vi har en serie som dokumenterer hverdagsliv, samt en portrettserie som dokumenterer ulike etniske gruppers klesdrakter. Vi har videre figurer, musikkinstrumenter, leker, bruksgjenstander, og det som misjonærene kalte tryllemidler. Gjenstander som viser religiøs praksis, som for eksempel husguder og andre magiske gjenstander, har vi fra alle landene som NMS arbeidet i. Fra Zululand har vi en samling med skjold og spyd, samt en del smykker.
 • VID-MDA-20191213-03-001.JPG
 • VID-MDA-20191211-03-046.JPG
  Madagaskar. "Vannflaske til drikkevann." Del av "Misjonærens reisekiste på Vest-Madagaskar.": Wc-3428. NMS-B-103: Vannflaske av aluminium med tøytrekk. Brukt til oppbevaring av drikkevann på reiser på Madagaskar. Datert ca. 1950. Tilhørte Otto Chr. Dahl.
 • VID-MDA-20191211-03-043.JPG
  Madagaskar. Tropehatt. Del av "Misjonærens reisekiste på Vest-Madagaskar.": Wc-3428.
 • VID-MDA-20191105-03-021.JPG
  Norge. Compur.
 • VID-MDA-20191119-03-038.JPG
  Norge. Leitz.
 • VID-MDA-20191119-03-035.JPG
  Norge. Bell & Howell 16 mm Filmosound TQIII Specialist.
 • VID-MDA-20191030-03-017.JPG
  Boks 234. VID-MDA/A-1063/W/Wc-2291. Koffert med blodtrykksmåler? Klistermerke på koffert: Plesner. Måleren: [?] SKLAR, [Man]ufacturing Co., [?] Island City, N.Y.
 • VID-MDA-20191212-03-035.JPG
  Kina. This jacket was the top half of a formal robe worn by the Mandarins and royalty for official functions, called a ‘robe of state’ or Chaofu. The jacket was attached to a pleated skirt decorated with bands and roundels of dragons. This example is embroidered in satin stitch with a central five clawed dragon surrounded by clouds and auspicious symbols. Three other dragons are also embroidered on the jacket. The cuffs are extensions added from part of original skirt. The robe has original brocade neck edgings and also embroidered in Pekin knot stitch with beautiful symbols of long life and abundance. It is common for robes when brought to the west to be re-tailored for social use. 19th century Value £600.00
 • VID-MDA-20191211-03-016.JPG
  Kina
 • VID-MDA-20191203-03-057.JPG
  Kina Ladies in a pavilion and walking in the garden. Late nineteenth/early twetieth century.
 • VID-MDA-20191114-03-015.JPG
  Kina. "Gradsbetegnelse = to gullbroderte silkestykker m. silkefor. Motiv: fugl som flyr over bølger. St: 15 cm x 28 cm (et stykke). A mandarin badge of office depicting an appliqued bird, a goose representing a 4th rank Mandarin official. The square badges were worn by the Mandarins of the court sewn to a dark surcoat, Pufu. These coats were worn over the formal dragon robe, longpao or jifu, so the rank was clearly seen. The badge is embroidered with linear blue embroidered clouds interspersed with 6 of the 8 Buddhist emblems of good fortune. The other 2 are in the wave pattern. The bird is seen alighting from a rocky outcrop indicating the aspiration of the servant to achieve great wisdom symbolised by the pearl of wisdom is chases. Though these badges are very late in date the execution of the couched silver thread making the sun disc or pearl of wisdom is exquisitely done. Late 19th century Value £250.00
 • VID-MDA-20191210-03-012.JPG
  Kina. “Two Horses and a Groom” attributed (by the Northern Song Emperor Huizong, whose inscription appears in his elegant ‘slender gold’ script, along the left edge of the painting) to Han Gan, an 8th-century master renowned for his paintings of horses, from the Tang dynasty. The original, an album leaf 27.5 x 34.1 cm in ink and light colours on silk, is in the National Palace Museum, Taipei. This scroll, with more contrast and colour, has to be a reproduction, according to Roderick Whitfield, likely to date from the 1950s after the opening of the new National Palace Museum following the Nationalist retreat to Taiwan.
 • VID-MDA-20191004-03-013.JPG
  Boks 111. VID-MDA/A-1063/W/Wc-1251. Kina. Fra Rune Rasmussen.
 • VID-MDA-20190910-03-010.JPG
  Kina.
 • VID-MDA-20190910-03-009.JPG
  Kina.
 • VID-MDA-20190906-03-009.JPG
  Kina. "Støpt bronsemynt fra Taiping-opprøret c. 1850. Johan Torsets samling. A: T'ai-ping t'ien-kuo (den store mynten = 1000 cash). B: Sheng pao (fyrstelig skatt). Ø: c. 115 mm. Vekt: c. 622 gr."
 • VID-MDA-20191001-03-046.JPG
  Madagaskar. "Modell av bærestol m. passasjer og fire bærere, m. påsydde kjortler av bomull. De har firkantede stråhatter (skåret i et m. hodet). Passasjeren er en dame som har mistet lamba'en. Bærestolen har sete av lær, tot. l: 51,5 cm. Passasjer h: ca. 26 cm, bærere h: ca. 32,5 cm."
 • VID-MDA-20191015-03-100.JPG
  Boks 120. VID-MDA/A-1063/W/Wc-1465. Madagaskar? Aks.nr. 2008/48. "Slik var slavene lenket når de ble ført fra innland til kysten for å utskipes."
 • VID-MDA-20191001-03-038.JPG
  Madagaskar. "En liten modell av bærestol med fire bærere [...] Oppe i bærestolen sitter en mann antrukket i 'lamba' rundt skuldrene og en lang blå og grå stripet kjortel. Bærestolen er også laget av tre og er ca. 23 cm lang."
 • VID-MDA-20191021-03-099.JPG
  Madagaskar
 • VID-MDA-20191028-03-025.JPG
  Pall 002/Boks 227. VID-MDA/A-1063/W/Wc-2242. Norge. NMS-L-25.
 • VID-MDA-20191030-03-057.JPG
  Boks 234. VID-MDA/A-1063/W/Wc-2331. Madagaskar.
 • VID-MDA-20191031-03-035.JPG
  Pall 016/Boks 245. VID-MDA/A-1063/W/Wc-2266. Norge.
 • VID-MDA-20191203-03-008.JPG
  Pall 012/Boks 484. VID-MDA/A-1063/W/Wc-3581. Madagaskar. Emile Ralambo, 1950.
 • VID-MDA-20191203-03-012.JPG
  Pall 007/Boks 488. VID-MDA/A-1063/W/Wc-3585. Madagaskar. Ralambo.