Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • public
  From the MHS administration the Mission Archives recently received an audio cassette containing three radio advertisments for the school. Thus the first audio samples are available for download on our website. The three Norwegian language soundtracks have the following contents: 1. [MHS, a school with an] international setting. 2. Missionary training [at MHS]. 3. [Study programs in] theology and basic Christian studies. Norwegian: Nylig mottok Misjonsarkivet en lydkassett fra administrasjonen ved MHS, inneholdende tre radioreklamer for skolen. De er de første lydfiler tilgjengelige for nedlasting på vårt nettsted. De tre sekvensene har følgende innhold: 1. "Internasjonalt miljø ..." 2. "Misjonærutdanning ..." 3. "Teologi/Kr.dom.gr.fag ..." Reklamen ble produsert av firmaet ABSOLUT lyddesign 20. september 1996. Konvertering til MP3-format ble utført av Misjonsarkivet 28. februar 2009.
 • Teologi/kr.dom gr.fag
  public
  From the MHS administration the Mission Archives recently received an audio cassette containing three radio advertisments for the school. Thus the first audio samples are available for download on our website. The three Norwegian language soundtracks have the following contents: 1. [MHS, a school with an] international setting. 2. Missionary training [at MHS]. 3. [Study programs in] theology and basic Christian studies. Norwegian: Nylig mottok Misjonsarkivet en lydkassett fra administrasjonen ved MHS, inneholdende tre radioreklamer for skolen. De er de første lydfiler tilgjengelige for nedlasting på vårt nettsted. De tre sekvensene har følgende innhold: 1. "Internasjonalt miljø ..." 2. "Misjonærutdanning ..." 3. "Teologi/Kr.dom.gr.fag ..." Reklamen ble produsert av firmaet ABSOLUT lyddesign 20. september 1996. Konvertering til MP3-format ble utført av Misjonsarkivet 28. februar 2009.
 • Misjonærutdanning
  public
  From the MHS administration the Mission Archives recently received an audio cassette containing three radio advertisments for the school. Thus the first audio samples are available for download on our website. The three Norwegian language soundtracks have the following contents: 1. [MHS, a school with an] international setting. 2. Missionary training [at MHS]. 3. [Study programs in] theology and basic Christian studies. Norwegian: Nylig mottok Misjonsarkivet en lydkassett fra administrasjonen ved MHS, inneholdende tre radioreklamer for skolen. De er de første lydfiler tilgjengelige for nedlasting på vårt nettsted. De tre sekvensene har følgende innhold: 1. "Internasjonalt miljø ..." 2. "Misjonærutdanning ..." 3. "Teologi/Kr.dom.gr.fag ..." Reklamen ble produsert av firmaet ABSOLUT lyddesign 20. september 1996. Konvertering til MP3-format ble utført av Misjonsarkivet 28. februar 2009.
 • Compradore, China, ca. 1902-1907
  Unknown; reproduction by York & Son, London, England (c. 1892-1907)
  portrait
  lantern slides
  public
  "En Compradore. (Mægler)". ("A Compradore. (broker).") [A native manager of European business houses in East and South East Asia.] From a series called "China and Chinese". Hand-coloured studio portrait of a Chinese man standing next to a table with various equipment, an urn at the floor and plants or trees in pots on both sides. Chinese inscription on the wall. Traditional Chinese characters: 語總詩情 Simplified Chinese characters: 语总诗情 English translation: the singing (of birds) give forth poetic beauty. This must be a part of a famous couplet 水色山光皆画本,花香鸟语总诗情, which means: The landscape of rivers and mountains are always the spirit of painting, while the singing of birds and fragrance of flowers give forth poetic beauty. The "Trade mark", a snake on a tree, is that of York & Son, a lantern slide producer in England, c. 1870-1907.
 • Hans Martin Andersen
  ukjent
  PERSONER
  Mann
  public
  Hans Martin Andersen, norsk kolonist, Madagaskar
 • Grunnstensnedleggelsen 25. august 1981
  ukjent
  UTDANNING
  Høgre utdanning
  Høgskole
  BYGG
  Skole
  Public
  Einar Førde setter grunnsteinen på plass 25.08.1981
 • Grunnstensnedleggelsen 25. august 1981
  Jan B. Henriksen
  BYGG
  Skole
  UTDANNING
  Høgskole
  Høgre utdanning
  Public
  Statsråd Einar Førde setter grunnsteinen på plass 25.08.1981
 • "Nosi-Be kvinde", Madagaskar, ca. 1900
  [photographer] unknown
  PERSONER
  Kvinne
  public
  IMPA text: "IMP-NMS-A13-639. "Nosy-Be kvinde" ("Nosy-Be woman"). From the island of Nosy-Be, north west Madagascar." Album fra Johannes Einrem, mottat av NMS bildearkiv i 1978 fra en av hans sønner. Det er satt på datering 1900-1901, og en merknad om at de fleste bildene er tatt av Einrem selv.
 • "Nosi-Be kvinde", Madagaskar, ca. 1900
  [photographer] unknown
  PERSONER
  Kvinne
  public
  IMPA text: "IMP-NMS-A13-639. "Nosy-Be kvinde" ("Nosy-Be woman"). From the island of Nosy-Be, north west Madagascar." Album fra Johannes Einrem, mottat av NMS bildearkiv i 1978 fra en av hans sønner. Det er satt på datering 1900-1901, og en merknad om at de fleste bildene er tatt av Einrem selv.
 • "Nosi-Be kvinde", Madagaskar, ca. 1900
  [photographer] unknown
  PERSONER
  Kvinne
  public
  IMPA text: "IMP-NMS-A13-639. "Nosy-Be kvinde" ("Nosy-Be woman"). From the island of Nosy-Be, north west Madagascar." Album fra Johannes Einrem, mottat av NMS bildearkiv i 1978 fra en av hans sønner. Det er satt på datering 1900-1901, og en merknad om at de fleste bildene er tatt av Einrem selv.
 • Vig, Lars Larsen
  B. Norland, Stavanger
  RELIGIØS VIRKSOMHET
  Misjon
  PERSONER
  Mann
  Prest
  Public
  På registreringskortet: "2088 a) Vig, Lars Larsen, misjonsprest, misjonsskolens 3. kull 1868-73. Født på Brekke i Åkra, Skånevik 20. juli 1845, død på Høle, Ryfylke, 12. juli 1913" I tro tjeneste bind I, side 123.: "Like etter århundreskiftet mente mange at tiden var kommet til å organisere en egen synode med utstrakt myndighet. Ikke minst gjaldt dette kretser som stod vekkelsen nær. I 1901 fattet årsmøte i Sør-Betsileo rett og slett vedtak om å konstituere seg som synode og la frem utkast til en forfatning. Året etter ble saken behandlet på misjonærkonferansen, og et bearbeidet utkast fra misjonsprest Lars Vig fikk tilslutning. [...]" I tro tjeneste bind I, side 123.