Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • VID-MDA-20190731-1-10.JPG
  [photographer] unknown
  PERSONER
  Kvinne
  public
  IMPA text: "IMP-NMS-A13-639. "Nosy-Be kvinde" ("Nosy-Be woman"). From the island of Nosy-Be, north west Madagascar." Album fra Johannes Einrem, mottat av NMS bildearkiv i 1978 fra en av hans sønner. Det er satt på datering 1900-1901, og en merknad om at de fleste bildene er tatt av Einrem selv.
 • VID-MDA-20190731-1-11.JPG
  [photographer] unknown
  PERSONER
  Kvinne
  public
  IMPA text: "IMP-NMS-A13-639. "Nosy-Be kvinde" ("Nosy-Be woman"). From the island of Nosy-Be, north west Madagascar." Album fra Johannes Einrem, mottat av NMS bildearkiv i 1978 fra en av hans sønner. Det er satt på datering 1900-1901, og en merknad om at de fleste bildene er tatt av Einrem selv.
 • VID-MA-20170421-2-007.jpg
  B. Norland, Stavanger
  RELIGIØS VIRKSOMHET
  Misjon
  PERSONER
  Mann
  Prest
  Public
  På registreringskortet: "2088 a) Vig, Lars Larsen, misjonsprest, misjonsskolens 3. kull 1868-73. Født på Brekke i Åkra, Skånevik 20. juli 1845, død på Høle, Ryfylke, 12. juli 1913" I tro tjeneste bind I, side 123.: "Like etter århundreskiftet mente mange at tiden var kommet til å organisere en egen synode med utstrakt myndighet. Ikke minst gjaldt dette kretser som stod vekkelsen nær. I 1901 fattet årsmøte i Sør-Betsileo rett og slett vedtak om å konstituere seg som synode og la frem utkast til en forfatning. Året etter ble saken behandlet på misjonærkonferansen, og et bearbeidet utkast fra misjonsprest Lars Vig fikk tilslutning. [...]" I tro tjeneste bind I, side 123.
 • VID-MA-20170516-2-001.jpg
  [photographer] unknown
  PERSONER
  Kvinne
  RELIGIØS VIRKSOMHET
  Misjon
  Sykepleier
  Public
  På registreringskortet: "20923) Marianne Dalland. F. i Tysnes 4/12 1885 (Søster av m.prest Olav A. Dalland) Diakonisseutd. Lovisenberg 1912. Arb. i Kina 1912-51. D. i oslo 3/5 1958. (fra N.M.S. redaksjon forlag, 1982)"
 • VID-MA-20170425-2-004.jpg
  Carl Kørner, Stavanger
  RELIGIØS VIRKSOMHET
  Misjon
  PERSONER
  Mann
  Prest
  Public
  "2138) Nilsen-Lund, Peder Eilert, misjonsprest, misjonsskolens 3. kull. Født i Steigen 20. okt. 1842. Død i Cannes, Sør-Frankrike 23. nov. 1914. Ugift."
 • VID-MA-20170425-2-003.jpg
  [photographer] unknown
  RELIGIØS VIRKSOMHET
  Misjon
  BYGG
  Sykehus
  PERSONER
  Pasient
  Public
  Misjonsprest Rosaas sammen med pasienter.
 • MHS_A-1045_Uc_000006.jpg
  D. Jones's Art Studio, Liverpool
  PERSONER
  Sjømann
  Public
  portrait
  interior views
  På baksiden av bildet: Håndskrevet notis: "1. styrmann Olsen på "Paulus"."
 • MHS_A-1045_Uc_000005.jpg
  ukjent
  Public
  Reprofoto i anledning utstilling om Svend Foyn i 1992. Funnet i arkiv etter Nils Kristian Høimyr, i mappe "Foyn, Svend (uts 1992)". Motiv fra feiringen av NMS 50-årsjubileum 1892 i Stavanger
 • MHS-20151103-2-023.jpg
  Copyright - enerett Stavanger Aftenblad
  Stavanger Aftenblad
  general secretary
  generalsekretær
  public
  Birkeli overtar som generalsekretær i Det norske misjonsselskap etter Einar Amdahl, november 1957. Amdahl hadde da ledet selskapet fra 1922.(Konstituert generalsekr. fra 1922-1923, generalsekr. fra 1923)
 • A-1097_IE-0582_Lungshan_Taipei_01_p1.jpg
  Gustav Steensland
  prayer
  public
  temple
  Lungshan Temple, for the Buddhist godess Guan Yin.
 • MHS-MA_A-1254-039.jpg
  [photographer] Smith, Johan Jørgen Broch (1860-1922)
  public
  Johan Jørgen Broch Smith forkynner ved hjelp av en plakat med tittelen "JESUS AT NAZARETH. See that ye refuse not him that speaketh" [Jesus i Nasaret. Se til at dere ikke avviser ham som taler].