Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • VID-MDA-20201119-1-02m.mp4
  Electrical Research Products Inc. in collaboration with L.C. Goodrich, Ph. D., Columbia University. Camera: Amos Burg
  exterior views
  group portrait
  interior views
  public
  This instructional sound film was a part of the Encyclopædia Britannica film series with the motto "Bring the world to the classroom". See https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Films and https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Films_titles#C Released in Norway by NMS Filmsentral, the film division of the Norwegian Missionary Society, Stavanger. Their version of the film begins with their film "logo", a rotating globe with the title "Det Norske Misjonsselskap", and the tekst "VISER" (i.e. shows). The title in Norwegian "Blant barn i Kina" [Among children in China] is somehow not included in the film. Description in Norwegian in their catalogue: "Spillefilm med engelsk tale. Landsby Kwan Shin i Vest-Kina. Folk på vei til torget med varer. Landsbylivet begynner. På Lee-gården starter dagen tidlig. Arbeid på rismarken. Kvinnene koker vann til te og ris. Vannbøffelen og redskaper på marken mens barna går til skole. Skoleundervisning og deretter lek. Foreldrene opptatt med sine gjøremål. Shiu Ming og vennen spiller sjakk. Innkjøp til huset og aftensmåltidet. Barna lytter til naboen som spiller fiolin."
 • VID-MDA-20201119-1-01m.mp4
  TRAFCO, Harry C. Spencer, General Secretary, Nashville, Tenn.
  exterior views
  group portrait
  interior views
  public
  Title in Chinese: 有朋自遠方來 / 有朋自遠方來 Yǒupéng zì yuǎnfāng lái [Friends come from far away] Title in Norwegian: Det ringer ved din dør [Your doorbell rings] Characters (fictional?): Chang Li-Seng, Mei Yun, Wang Kuo-Hwa Black and white 16 mm sound film with English commentary and Chinese Mandarin partly spoken in the background. Released in Norway with subtitles in Norwegian, translated from the English commentary by Mikael Strandenæs, director of the NMS Filmsentral (the Film Department of the Norwegian Missionary Society). Produced for MCOR (Methodist Committee for Overseas Relief, 475 Riverside Drive, New York 27, N.Y., by TRAFCO, Harry C. Spencer, General Secretary, Nashville, Tenn. "We gratefully acknowledge the help of ... DING HAW, ALFRED LOH, JESSE PANG, Harold Chow, Frances Ho, Peter Leung, Lydia Moo, David Kuo, S. C. Ho, Liu Kwong-Kwok, Mrs. Chen, Katherine Lee, Kuo Lien-Jinn, Wailon Koo, Pauline Louie, Tsien Lo-Wai, Matthew Wai, Cheng Yip-Hon, William Kuo, Daniel Cheng, Ivy Koo ... and all the Methodists in Hong Kong who helped to make this film possible." Description in Norwegian in a catalogue from NMS Filmsentral: "Denne filmen behandler flyktningeproblemet i Hong Kong. En flyktning leter etter en adresse. Han finner omsider frem, men blir ikke sluppet inn av datteren i huset. Heldigvis kommer faren hjem og ser hvem flyktningen er, og slipper ham inn. Den fine borgermesteren fra Kina, driver nå som tøyhandler i Hong Kong. Han hjelper flyktningen. Samtidig irettesetter han datteren og minner henne om at hennes bror ble holdt igjen i Kina. "Hvilket problem er størst, spør han, å ha en sønn i ufrihet, og som man ikke vet noe om, eller dette å ha en datter her i friheten som ikke har medlidenhet med flyktningene?" Filmen viser oss de vansker Misjonen strir med i Østen. Flyktningeproblemet i Hong Kong kan like gjerne være et annet sted. I Afrika, i India eller overalt i verden hvor det er ufrihet og ulikhet. Flyktningene ringer ved din dør!"
 • Sunday worship service Hong Kong, ca.1960.mp3
  Gunvor and Lars Bjørsvik
  Recording of piano music by Gunvor Bjørsvik, and a sermon held by Lars Bjørsvik at a Sunday worship service in a congregation of Evangelical Lutheran Church of Hong Kong.
 • NMS radio advertisment, 1996.jpg
  public
  From the MHS administration the Mission Archives recently received an audio cassette containing three radio advertisments for the school. Thus the first audio samples are available for download on our website. The three Norwegian language soundtracks have the following contents: 1. [MHS, a school with an] international setting. 2. Missionary training [at MHS]. 3. [Study programs in] theology and basic Christian studies. Norwegian: Nylig mottok Misjonsarkivet en lydkassett fra administrasjonen ved MHS, inneholdende tre radioreklamer for skolen. De er de første lydfiler tilgjengelige for nedlasting på vårt nettsted. De tre sekvensene har følgende innhold: 1. "Internasjonalt miljø ..." 2. "Misjonærutdanning ..." 3. "Teologi/Kr.dom.gr.fag ..." Reklamen ble produsert av firmaet ABSOLUT lyddesign 20. september 1996. Konvertering til MP3-format ble utført av Misjonsarkivet 28. februar 2009.
 • NMS radio advertisment 3. 1996.mp3
  public
  From the MHS administration the Mission Archives recently received an audio cassette containing three radio advertisments for the school. Thus the first audio samples are available for download on our website. The three Norwegian language soundtracks have the following contents: 1. [MHS, a school with an] international setting. 2. Missionary training [at MHS]. 3. [Study programs in] theology and basic Christian studies. Norwegian: Nylig mottok Misjonsarkivet en lydkassett fra administrasjonen ved MHS, inneholdende tre radioreklamer for skolen. De er de første lydfiler tilgjengelige for nedlasting på vårt nettsted. De tre sekvensene har følgende innhold: 1. "Internasjonalt miljø ..." 2. "Misjonærutdanning ..." 3. "Teologi/Kr.dom.gr.fag ..." Reklamen ble produsert av firmaet ABSOLUT lyddesign 20. september 1996. Konvertering til MP3-format ble utført av Misjonsarkivet 28. februar 2009.
 • NMS radio advertisment 2. 1996.mp3
  public
  From the MHS administration the Mission Archives recently received an audio cassette containing three radio advertisments for the school. Thus the first audio samples are available for download on our website. The three Norwegian language soundtracks have the following contents: 1. [MHS, a school with an] international setting. 2. Missionary training [at MHS]. 3. [Study programs in] theology and basic Christian studies. Norwegian: Nylig mottok Misjonsarkivet en lydkassett fra administrasjonen ved MHS, inneholdende tre radioreklamer for skolen. De er de første lydfiler tilgjengelige for nedlasting på vårt nettsted. De tre sekvensene har følgende innhold: 1. "Internasjonalt miljø ..." 2. "Misjonærutdanning ..." 3. "Teologi/Kr.dom.gr.fag ..." Reklamen ble produsert av firmaet ABSOLUT lyddesign 20. september 1996. Konvertering til MP3-format ble utført av Misjonsarkivet 28. februar 2009.
 • NMS radio advertisment 1. 1996.mp3
  From the MHS administration the Mission Archives recently received an audio cassette containing three radio advertisments for the school. Thus the first audio samples are available for download on our website. The three Norwegian language soundtracks have the following contents: 1. [MHS, a school with an] international setting. 2. Missionary training [at MHS]. 3. [Study programs in] theology and basic Christian studies. Norwegian: Nylig mottok Misjonsarkivet en lydkassett fra administrasjonen ved MHS, inneholdende tre radioreklamer for skolen. De er de første lydfiler tilgjengelige for nedlasting på vårt nettsted. De tre sekvensene har følgende innhold: 1. "Internasjonalt miljø ..." 2. "Misjonærutdanning ..." 3. "Teologi/Kr.dom.gr.fag ..." Reklamen ble produsert av firmaet ABSOLUT lyddesign 20. september 1996. Konvertering til MP3-format ble utført av Misjonsarkivet 28. februar 2009.
 • Gunvor and Lars Bjørsvik, Hong Kong ca. 1960.aac
  This soundtrack features Gunvor and Lars Bjørsvik in Hong Kong.
 • Boken som ingen kunne ødelegge.mp4
  Curt Thomasgaard
  Original tittel: "The book that would not burn". Filmen handler om forfølgelse av kristne på Madagaskar på 1800-tallet. Den ble distribuert i Norge av Det Norske Misjonsselskaps filmsentral. "Photographed by Curt Thomasgaard Sound man: Rakotoarivony Daniel Sponsored by the Sugar Creek Lutheran Church, Elkhorn, Wisconsin [USA] and the Malagasy Bible Society. Excecutive Producer: C. Ray Carlson Associate Producer: Laurel Johnson With thanks to: -The congregations at Lazaina and Angavo -The church schools at Fihaonana and Ambatobevanja -The Townspeople at Avoambony and Tsarahonenana -The Lutheran Press, Radio Voice of the Gospel and the many Christians who did not spare their time and strength to accomplish this film. With special thanks to -Department of Forests of the Malagasy Government -The curators at the Queen's Palace museum.
 • Der lamidoen råder.mp4
  Sverre Tinnå, Øystein Stabrun, m.fl. fra Norsk Rikskringkasting
  En film fra Kamerun, produsert for Det Norske Misjonsselskap (NMS) av et norsk filmteam i 1966. Den hadde premiere i Norge i 1967. NMS filmsentral hadde følgende omtale: "Helt fra norske misjonærer kom til Sør-Afrika, Madagaskar og Kamerun har de slåss med slaveproblemet. På de førstnevnte to stedene er slaveriet avskaffet. Men i Kamerun går det ikke så lett. Det ser tvert om ut til at slaveeierne skal gå av med seieren, hvis ikke det kommer hjelp utenfra. Filmen viser hva misjonærene har gjort og fremdeles gjør for å få slaver frigitt."
 • Skirenn-Misjonsmarka-1979.mp4
  Gustav Steensland
  "Misjonsmarka" er navnet på Det Norske Misjonsselskaps eiendom på Kampen i Stavanger. Studentene ved Misjonshøgskolen benyttet grøntområdene til aktiviteter sommer som vinter. Det var flere studentlag og et lærerlag på skistafetten. Opptak ble gjort med Fuji 8mm smalfilmkamera.
 • Kjærlighetens såkorn_2.mp4
  Sverre Tinnå, m.fl.
  I anledning 125-års jubileet i 1967 fikk NRK i oppdrag av NMS å bidra til å lage en jubileumsfilm. Den er en kombinasjon av arkivfilm og nye opptak fra Norge og misjonsfeltene.
 • Dokumentarfilm fra Hunan, Kina 1930-tallet.mp4
  Nicolai Kiær
  Film uten lyd/tale. Opptak av misjonær Nicolai Kiær (1888-1934) på Det Norske Misjonsselskaps felt i Hunan provins, blant annet fra byene Changsha og Yiyang. Filmen viser bl.a. misjonærfellesskapets feiring av den norske nasjonaldagen 17. mai.
 • Gløtt fra Kinesisk folkeliv.mp4
  Ukjent / unknown
  Encyclopaedia Britannica Films
  Skannet versjon av film 0173 "Livet i en landsby" viser at den egentlig er film 0164 "Gløtt fra kinesisk folkeliv", en film med engelsk tale, innhentet av Det Norske Misjonsselskap (NMS) fra Encyclopaedia Britannica Films og utstyrt med innledende logo fra NMS filmsentral og norsk tittel.
 • Lars Oftedal.mp3
  Lydopptaket er bevart på grammofonplater, som er del av samling av bøker, mv. mottatt av Misjonshøgskolens bibliotek på 1980-tallet fra en etterkommer etter Lars Oftedal. Opptaket skjedde opprinnelig på voksruller, antakelig i Minnesota på 1890-tallet, mens Oftedal var på besøk der og bl.a. reklamerte for Stavanger Aftenblad. Avisen ble etablert av ham i 1893.